Wat we doen

U kiest voor Princetown Media als u zoekt naar mediasales professionals die gepokt en gemazeld zijn, gedreven zijn en plezier hebben zich in te zetten voor uw (advertentie)omzet. Ervaring met advertentieverkoop in meerdere branches en openstaand voor koude acquisitie trajecten. Princetown Media bepaalt in samenspraak met u de beste strategie om een project aan te pakken. Wij vinden het hierin belangrijk om regelmatig te evalueren en eventueel bij te sturen, te accelereren en successen te vieren!

Marc Nühn, eigenaar

Advertentieverkoop

Princetown Media is gespecialiseerd in advertentieverkoop voor vaktijdschriften. Succesvolle advertentieverkoop draait om goede mediaproducten gekoppeld aan de betrouwbaarheid van degene die het verkoopt. Kwaliteit en betrouwbaarheid gaan hand in hand en nemen tijd. Als je dit begrijpt dan is de basis gelegd voor een plezierige en constructieve samenwerking waarin de omzet goed is in te schatten. 

Cursus- en congresverkoop

Wij hebben ruime ervaring met de verkoop van commerciële producten binnen congressen en seminars. Vanuit de aanwezige middelen wordt een communicatieplan aangeboden waarbij de doelgroep optimaal wordt bereikt in een periode voor-, tijdens en na het congres. Een dergelijke periode is belangrijk om via verschillende contactmomenten de boodschap te laten landen en beklijven.

Afspraken maken

Het maken van klantafspraken is voor velen lastig maar voor Princetown Media een tweede natuur. Dit  proces vereist voorbereiding en enthousiasme. Wij hebben de ervaringen en kunde om gesprekspartners te interesseren voor een onderwerp. Wanneer de interesse is gewekt en er aanvullende vragen worden gesteld, is het moment aangebroken om de afspraak te maken.

Werkwijze
Wijze van rapportage
Evaluatie

Bij overeenstemming tot samenwerkingen worden de taken van Princetown Media duidelijk in kaart gebracht. Bij de afstemming van de werkzaamheden voor Princetown Media wordt uitgegaan van een door beide partijen overeengekomen contract. Binnen dit contract wordt duidelijk omschreven hoe opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaan om voor beiden een optimaal resultaat te bereiken. Daarnaast maken we afspraken over de wijze van rapportage en leggen we vast wanneer we het project tussentijds evalueren. Princetown Media meent te mogen zeggen dat een dergelijke opzet werkt en dat merken we aan de continuerende business die we met al onze opdrachtgevers hebben.

Princetown Media werkt met volle inzet en kunde aan uw opdracht. Tussentijds houden we u op de hoogte middels rapportages. Zo weet u wat de stand van zaken is. Deze rapportages ontvangt u volgens vooraf afgesproken tijdstippen. Wij rapporteren op de manier zoals de opdrachtgever het wenst. Het komt ook voor dat wij rapporteren en administreren in het verkoopinformatiesysteem van de opdrachtgever. Dat doen wij graag zodat onze werkwijze direct inzichtelijk wordt aan de zijde van de opdrachtgever.

Binnen het contract wordt duidelijk omschreven hoe opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaan om voor beiden een optimaal resultaat te bereiken. Princetown Media heeft inmiddels de ervaring dat binnen goed marcherende projecten het overleg wel eens dreigt te verwateren. Tussentijdse overleggen en evaluaties worden in een positief kritische sfeer gehouden. Wij hechten aan geregeld overleg en stellen ons pro-actief op om óók dan elkaar te ontmoeten. Immers, het is goed om successen te vieren!