Initiatief Zonnecollectief

Persoonlijke afspraken maken met wethouders en duurzaamheidsmanagers gemeenten

Grootschalige opwek van zonne-energie draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen in een gemeente. MKB ondernemingen en maatschappelijke instellingen vertegenwoordigen daarbij een groot potentieel. Hoe meer organisaties een zonne-installatie op of naast hun gebouw plaatsen, hoe duurzamer de gemeente wordt. Maar het bereiken, enthousiasmeren èn inhoudelijk overtuigen van deze partijen is niet altijd even makkelijk. Mijn opdracht? Persoonlijke afspraken maken met wethouders en duurzaamheidsmanagers gemeenten!

Projectopzet

Duurzaam Vastgoed Partners Nederland (DVPN) verzorgt de investering in, en de exploitatie van energie-oplossingen voor gebouwen. DVPN helpt de gemeente duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Van beleidsdocument naar tastbare zonne-exploitaties met een grote positieve impact op het energieneutraal maken van een gemeente. DVPN zorgt voor een concreet resultaat door een lokaal zonnnecollectief te realiseren. Dit doet DVPN door de regie te voeren over de projectopzet en begeleiding tot en met het beheren van de exploitatiefase van een zonnecollectief. Begin 2018 werd Princetown Media door DVPN gevraagd om persoonlijke afspraken te realiseren met wethouders en duurzaamheidsmanagers van gemeenten.

Uitvoering

In de periode januari – april heeft Princetown Media op gezette tijden contact opgenomen met 142 gemeenten die door DVPN zorgvuldig waren geselecteerd. In eerste instantie wordt er vanuit DVPN een persoonlijke brief (fysiek) verstuurd t.a.v. de wethouder. In deze brief wordt het doel voor het maken van een gezamenlijke afspraak uitgelegd en aangegeven dat er aansluitend telefonisch contact wordt opgenomen. Na twee weken bel ik en geef aan dat DVPN een afspraak wil maken en aansluitend wordt dit via een e-mail nog eens bevestigd. Afspraak wordt gemaakt of wachten tot er een reactie komt vanuit de gemeente. Dit zijn lange trajecten met verschillende stakeholders.

Resultaten

De contacten met 142 gemeenten leverden 41 afspraken op. 

Jérôme Timmermans, directeur van DVPN

“Princetown Media heeft een prima job gedaan en DVPN kan optimistisch verder in het realiseren en exploiteren van grote collectieve zonne-projecten”.

“Als DVPN waren we niet echt verrast door deze uitkomst omdat via de persoonlijke inspanningen van Marc Nühn we eerder goede resultaten realiseerden met de ‘Energie Estafette’, een initiatief om sportlocaties te verduurzamen”.