Princetown Media doet leadgeneration Verifield

Ten behoeve van leadgeneratie voor Verifield, GDPR Compliance Software voor een gestructureerd GDPR-beleid (AVG), wenst Wolters Kluwer gebruik te maken van de specifieke kwaliteiten van Princetown Media.

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie, zowel commerciële bedrijven als overheidsinstellingen, volledig in orde zijn met de General Data Protection Regulation of GDPR. Welke rapporten moeten worden voorgelegd aan de toezichthoudende autoriteit? Hoe moet een datalek worden gerapporteerd? Wat dient er allemaal te worden opgenomen in het dataregister?

Verifield biedt met gestandaardiseerde templates een GDR-canvas waarmee iedereen in een organisatie op eenzelfde gestructureerde manier te werk gaat. Hierdoor kan snel actie worden genomen in elke documentaire verplichting.

Marcel Woensdregt, business development & sales lead Verifield Wolters Kluwer en Marc Nühn, eigenaar Princetown Media zijn deze samenwerking hartje zomer aangegaan. Inmiddels heeft Princetown Media zijn eerste warme leads kunnen doorgeven binnen de salesorganisatie van Verifield.

Over Princetown Media eigenaar

Ik ben mijn mediasales carrière begonnen in dienst bij VUGA Uitgeverij als media adviseur. Daarna heb ik gewerkt in de sales van print, online en events voor gerenommeerde uitgeverijen als Wegener, Reader’s Digest, Reed Business en EnergieMedia. In deze tijd van het outsourcen van salesopdrachten bieden wij met Princetown Media de mogelijkheid uw mediasales onder te brengen bij een partij die dit met gedrevenheid en kunde doet!

Related Posts