Extra ranking in de komende Hillenraad100

In aanloop naar de jubileumeditie van de 15e Hillenraad100 zijn we gestart met een nieuw onderdeel in de competitie. Een extra ranking op basis van het Nobelprijs-principe. Volgens dit principe dragen geselecteerde wetenschappers op basis van een peer-review hun collega-wetenschappers voor. Dit principe volgend, hebben we exclusief aan de ondernemingen uit de Hillenraad100 – editie 2016 gevraagd om vijf bedrijven te kandideren die volgens hén tot de 100 meest toonaangevende van de tuinbouw behoren. In de 15e editie van de Hillenraad100 krijgt deze lijst zijn primeur en wordt bekend wie volgens zijn of haar vakbroeders de tuinbouw Nobelprijs verdient.

Het peer-review principe inspireerde ons verder tot een tweede, structurele vernieuwing die de grondslagen van de Hillenraad100 breder, actueler én eigentijdser maakt. We hebben vanuit dit idee de Hillenraad100-bedrijven eveneens verzocht om kandidaten voor te dragen voor een peer-committee. Een groep van 40 professionals die we rechtstreeks betrekken bij de beoordeling van de bedrijven uit de sector op basis van hun expertise en opinie. Met de toevoeging van het peer-committee geven we, samen met het frisse leiderschap van onze nieuwe voorzitter Prof. dr. Annemieke Roobeek aan het Expertcomité, een sterke impuls aan de kwaliteit van de Hillenraad100-beoordeling.
Breder, actueler en eigentijdser

peer-committee

Het peer-committee is een selecte en illustere groep. Zowel de comitéleden als hun beoordelingen worden niet openbaar gemaakt. Wat wel gedeeld kan worden is dat de 40 professionals in het peer-committee deskundig, talentvol en ambitieus zijn en een brede blik op de tuinbouw hebben. Hun visie op de ontwikkelingen in de sector én op de ondernemingen in de tuinbouw is van extra waarde in de beoordeling van de Hillenraad100-bedrijven. De combinatie van het Hillenraad-onderzoek, beoordelingsmodel, Expertcomité en de inbreng van het peer-committee, maken de beoordeling zowel breder, actueler als eigentijdser. De leden van het peer-committee kiezen ieder voor zich uit een kandidatenlijst een aantal ondernemingen die binnen hun eigen scope vallen en waar zij zelf niet werkzaam zijn. De door hen uitgekozen ondernemingen beoordelen ze op 6 hoofdkenmerken. Eventuele informatiebronnen zijn door elk lid van het peer-committee zelf bepaald. De door de ondernemingen ten behoeve van het Hillenraad-onderzoek aangeleverde bedrijfsinformatie is en blijft vertrouwelijk en wordt niet met de leden van het peer-committee gedeeld.
Kwalitatieve kleurenfoto

De eerste bijdragen van de leden stromen binnen en dragen bij aan de scherpte van het beeld op de ontwikkelingen in de top van de tuinbouw. We kijken net als u uit naar het resultaat: een Hillenraad100 als kwalitatieve kleurenfoto van het Nederlandse tuinbouwcluster, die er aan bijdraagt om de concurrentiekracht van dit cluster te verstevigen.

Over Princetown Media eigenaar

Ik ben mijn mediasales carrière begonnen in dienst bij VUGA Uitgeverij als media adviseur. Daarna heb ik gewerkt in de sales van print, online en events voor gerenommeerde uitgeverijen als Wegener, Reader’s Digest, Reed Business en EnergieMedia. In deze tijd van het outsourcen van salesopdrachten bieden wij met Princetown Media de mogelijkheid uw mediasales onder te brengen bij een partij die dit met gedrevenheid en kunde doet!

Related Posts